Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0N2AYOTXOE669
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 19.05.2017
Datum obnove LEI oznake 19.05.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 06.04.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HOTELI BAŠKA VODA dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060015627
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ZRINSKO FRANKOPANSKA 2
Poštanski broj 21320
Grad BAŠKA VODA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ZRINSKO FRANKOPANSKA 2
Poštanski broj 21320
Grad BAŠKA VODA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca