Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0JCN2A0GJN954
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 19.02.2018
Datum obnove LEI oznake 19.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 15.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta CROATIA OSIGURANJE 1000 C dobrovoljni mirovinski fond
Identifikator subjekta u registru 37589500235
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Brze poveznice