Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0J3OJILFFYO95
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 10.07.2018
Datum obnove LEI oznake 19.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 29.06.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DIP COMMERCE dioničko društvo za trgovinu građevinskim materijalom
Identifikator subjekta u registru 020013651
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa NOVA CESTA 30
Poštanski broj 47300
Grad OGULIN
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa NOVA CESTA 30
Poštanski broj 47300
Grad OGULIN
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca