Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0I3HSTSZRV316
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 14.01.2022
Datum obnove LEI oznake 14.01.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
Identifikator subjekta u registru 02016419
Naziv registra Registar poslovnih subjekata
Pravni oblik subjekta Agencije I druge samostalne pravne osobe s javnim ovlastima (6RD2)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar poslovnih subjekata (RA000686)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Franje Račkoga 6
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Franje Račkoga 6
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca