Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F0H5989RH9WY02
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 06.11.2017
Datum obnove LEI oznake 06.11.2018
Datum zadnjeg ažuriranja 06.11.2017

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TRGOSTIL, trgovačko dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080050829
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa TOPLIČKA CESTA 16
Poštanski broj 49240
Grad DONJA STUBICA
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa TOPLIČKA CESTA 16
Poštanski broj 49240
Grad DONJA STUBICA
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000050QHZTAWQI34
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.11.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 28.04.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 7478000050QHZTAWQI34
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 03.11.2017 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2016 - 31.12.2016
Razdoblje objave dokumenata 28.04.2017 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05