Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800F072CWL83JS227
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 16.06.2020
Datum obnove LEI oznake 16.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 16.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VGT BROKER Brokersko posrednička kuća d.o.o. Visoko
Identifikator subjekta u registru 43-01-0002-13
Naziv registra Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (RA000034)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Alaudin 10
Poštanski broj 71300
Grad Visoko
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Alaudin 10
Poštanski broj 71300
Grad Visoko
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca