Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E0ZBQREM8ALY92
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 28.12.2017
Datum obnove LEI oznake 28.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 19.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LAGUNA NOVIGRAD dioničko društvo za hoteljerstvo i turizam
Identifikator subjekta u registru 040060543
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Škverska 8
Poštanski broj 52466
Grad Novigrad
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Škverska 8
Poštanski broj 52466
Grad Novigrad
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca