Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E0XEWMZNOI5L51
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.01.2020
Datum obnove LEI oznake 19.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 19.04.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GRAFIČAR - dioničko društvo za proizvodnju ambalaže, grafičkih proizvoda i rehabilitaciju invalida
Identifikator subjekta u registru 070011142
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Frankopanska ulica 89
Poštanski broj 42230
Grad Ludbreg
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Frankopanska ulica 89
Poštanski broj 42230
Grad Ludbreg
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca