Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E0WEI4UAZGGM52
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 07.02.2020
Datum obnove LEI oznake 07.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ROBNI CENTAR trgovačko društvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o.
Identifikator subjekta u registru 010000808
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Nikole Tesle 49
Poštanski broj 48260
Grad KRIŽEVCI
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Nikole Tesle 49
Poštanski broj 48260
Grad KRIŽEVCI
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca