Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E0OA8S9CM7RR46
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.01.2018
Datum obnove LEI oznake 29.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 13.01.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta SKDD-CCP Smart Clear d.d. za računalne i srodne djelatnosti
Identifikator subjekta u registru 080884471
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Heinzelova 62/a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Heinzelova 62/a
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800V0CCQGC89GOW91
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.01.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 26.08.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 12.1.2021 14:47:48

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800V0CCQGC89GOW91
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 25.01.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 26.08.2020 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 12.1.2021 14:47:48