Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E0G6Y2EBS3W032
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 25.10.2022
Datum obnove LEI oznake 25.10.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 25.10.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb, d.d. u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080160911
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Poljačka ulica 56
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Poljačka ulica 56
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca