Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E0E3PA2FF68D21
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 28.06.2018
Datum obnove LEI oznake 28.06.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 28.06.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JEDINSTVO, poljoprivredna zadruga - "u stečaju"
Identifikator subjekta u registru 060019487
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Zadruge (G5RH)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Smokvica bb
Poštanski broj 20272
Grad Smokvica
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vlaha Paljetka 12
Poštanski broj 20210
Grad Cavtat
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca