Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E0ABE5XBVXBE14
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.07.2018
Datum obnove LEI oznake 27.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d. OSIJEK
Identifikator subjekta u registru 030002508
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 12
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ŠETALIŠTE KARDINALA FRANJE ŠEPERA 12
Poštanski broj 31000
Grad OSIJEK
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca