Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E075VXWI3W4116
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 03.06.2019
Datum obnove LEI oznake 03.06.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 26.05.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MURAPLAST društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu plastičnih masa
Identifikator subjekta u registru 070005759
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Sajmišna 16
Poštanski broj 40320
Grad Kotoriba
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Sajmišna 16
Poštanski broj 40320
Grad Kotoriba
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca