Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800E024LGFACHF951
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.05.2017
Datum obnove LEI oznake 25.05.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 17.04.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Identifikator subjekta u registru 06876366
Naziv registra Business Entities Register - Companies
Pravni oblik subjekta Akcionarsko društvo (YVPW)
Pravna nadležnost Srbija
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Business Entities Register - Companies (RA000517)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Bulevar Mihaila Pupina 115 đ
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Bulevar Mihaila Pupina 115 đ
Poštanski broj 11070
Grad Beograd
Država Srbija

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca