Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D0V2GHHYOYQK51
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.11.2017
Datum obnove LEI oznake 21.11.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 22.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TANKERSKA PLOVIDBA brodarsko dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 060002877
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Božidara Petranovića 4
Poštanski broj 23000
Grad Zadar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Božidara Petranovića 4
Poštanski broj 23000
Grad Zadar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca