Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D0T9FDUYE1UN27
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 02.05.2017
Datum obnove LEI oznake 02.05.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ICAM CONSERVATIVE PRIVATE
Identifikator subjekta u registru HRICAMUCAP23
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt InterCapital Asset Management d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika [""]
Naziv pravnog nasljednika [""]
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Masarykova ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

IS_FUND_MANAGED_BY

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 529900PWYTEP77IEKE59
Vrsta veze IS_FUND_MANAGED_BY
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 21.04.2017 - 27.12.2023
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 25.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.4.2024. 13:37:59

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

IS_SUBFUND_OF

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800S0WAXYSLIEHR75
Vrsta veze IS_SUBFUND_OF
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 21.04.2017 - 27.12.2023
Računovodstveno razdoblje -
Razdoblje objave dokumenata 25.04.2022 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.4.2024. 13:37:59