Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D0PEW9933S3I95
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 20.07.2023
Datum obnove LEI oznake 20.07.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 06.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta REGISTAR ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju
Identifikator subjekta u registru 040281851
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Riva 8
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Riva 8
Poštanski broj 51000
Grad Rijeka
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca