Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D0LD2Q96RCXZ96
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 11.08.2022
Datum obnove LEI oznake 11.08.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 11.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LONIA trgovačko dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080096471
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kolodvorska ulica 19
Poštanski broj 44320
Grad Kutina
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kolodvorska ulica 19
Poštanski broj 44320
Grad Kutina
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca