Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D0KDGL7P7YEE19
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.02.2022
Datum obnove LEI oznake 22.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 26.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta PREHRANA TRGOVINA dioničko društvo za obavljanje trgovinske djelatnosti
Identifikator subjekta u registru 080109254
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Utinjska ulica 48
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Utinjska ulica 48
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000S0JH4RK10U96
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 17.02.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2023 - 30.09.2023
Razdoblje objave dokumenata 30.10.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.1.2024. 8:35:24

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 74780000S0JH4RK10U96
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 17.02.2022 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2023 - 30.09.2023
Razdoblje objave dokumenata 30.10.2023 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.1.2024. 8:35:24