Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D0K38EVHMJ4H31
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 25.02.2020
Datum obnove LEI oznake 11.03.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 13.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HELIOS FAROS dioničko društvo za turizam
Identifikator subjekta u registru 060213634
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Naselje Helios 5
Poštanski broj 21460
Grad Stari Grad
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Naselje Helios 5
Poštanski broj 21460
Grad Stari Grad
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca