Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D0I9OZROUAW632
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 01.02.2019
Datum obnove LEI oznake 18.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 18.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond FINE
Identifikator subjekta u registru 49017525964
Naziv registra Registar fondova (HANFA)
Pravni oblik subjekta Fond (28RA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta fond
Vezani subjekt Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom d.o.o.
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registar fondova (HANFA) (RA000157)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Vatroslava Jagića 33
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800P06760YXBOFC97
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 29.01.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2019 - 31.12.2019
Razdoblje objave dokumenata 18.01.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.2.2021 23:50:54

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 29.01.2019 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2018 - 31.12.2018
Razdoblje objave dokumenata 19.06.2019 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 18.2.2021 23:50:54