Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800D091CR34PUSK27
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 03.01.2018
Datum obnove LEI oznake 03.01.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 03.01.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta OSATINA GRUPA d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge u poljoprivredi
Identifikator subjekta u registru 030108724
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kralja Tomislava 91
Poštanski broj 31402
Grad Semeljci
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kralja Tomislava 91
Poštanski broj 31402
Grad Semeljci
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca