Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0V152P7J52768
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.10.2020
Datum obnove LEI oznake 29.10.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 29.10.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta JADRO-TRGOVINA dioničko društvo za poslovanje nekretninama, informatičke i komunikacijske usluge
Identifikator subjekta u registru 060018113
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ZORANIĆEVA 27
Poštanski broj 21210
Grad Solin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ZORANIĆEVA 27
Poštanski broj 21210
Grad Solin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca