Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0U069SS6UAA98
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 02.09.2022
Datum obnove LEI oznake 02.09.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 22.08.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta APS REO Sunrise dioničko društvo za usluge
Identifikator subjekta u registru 081118927
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Radnička cesta 43
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Radnička cesta 43
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća NON_PUBLIC
Referenca