Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0PBI031JZ7R71
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 06.12.2017
Datum obnove LEI oznake 01.09.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 01.09.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Auto SEDAM društvo s ograničenom odgovornošću za popravak motornih vozila i trgovinu
Identifikator subjekta u registru 130033014
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Kaštelir 117a
Poštanski broj 52464
Grad Kaštelir
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Kaštelir 117a
Poštanski broj 52464
Grad Kaštelir
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca