Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0M34YV0UH7049
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 29.03.2017
Datum obnove LEI oznake 07.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 26.02.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TVORNICA STOČNE HRANE dioničko društvo za proizvodnju i promet stočne hrane
Identifikator subjekta u registru 070009569
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica dr. Ivana Novaka 11
Poštanski broj 40000
Grad Čakovec
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica dr. Ivana Novaka 11
Poštanski broj 40000
Grad Čakovec
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca