Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0JEWYWE4YI351
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.02.2022
Datum obnove LEI oznake 08.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 10.01.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta Quattro logistika dioničko društvo za savjetovanje i upravljanje
Identifikator subjekta u registru 081370753
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Petrovaradinska ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Petrovaradinska ulica 1
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca