Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0JAEHPYKI6462
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 12.12.2022
Datum obnove LEI oznake 12.12.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 08.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DRNIŠPLAST d.d. za proizvodnju proizvoda od gume i plastičnih masa
Identifikator subjekta u registru 060068495
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Stjepana Radića 63
Poštanski broj 22320
Grad Drniš
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Stjepana Radića 63
Poštanski broj 22320
Grad Drniš
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca