Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0J90ZI3K2I615
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 03.02.2023
Datum obnove LEI oznake 03.02.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 03.02.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta M nekretnine d.o.o. za trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 030022414
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Lučki prilaz 2
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Lučki prilaz 2
Poštanski broj 31000
Grad Osijek
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca