Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C0G2Q0738H2T10
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 21.12.2017
Datum obnove LEI oznake 21.12.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 11.11.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta EURO DAUS dioničko društvo za trgovinu i servis vozila
Identifikator subjekta u registru 060174463
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Put Mostina 1
Poštanski broj 21000
Grad SPLIT
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Put Mostina 1
Poštanski broj 21000
Grad SPLIT
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca