Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800C05ET6VYNBKY67
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 27.07.2018
Datum obnove LEI oznake 29.07.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 28.07.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TPK OROMETAL, dioničko društvo za proizvodnju kotlova i prehrambeno procesne opreme
Identifikator subjekta u registru 080157039
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Milana Prpića 118
Poštanski broj 49243
Grad OROSLAVJE
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Milana Prpića 118
Poštanski broj 49243
Grad OROSLAVJE
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca