Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800B0UAHSX0JVQ450
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 16.12.2022
Datum obnove LEI oznake 16.12.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 16.12.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta KONSTRUKTOR dioničko društvo graditeljstva - u stečaju
Identifikator subjekta u registru 080005866
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV. 25
Poštanski broj 49250
Grad Zlatar
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV. 25
Poštanski broj 49250
Grad Zlatar
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca