Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800B0T3KRD7JDMA35
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 22.12.2017
Datum obnove LEI oznake 17.06.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 17.06.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DOMAĆA TVORNICA RUBLJA, tekstilna konfekcija dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080219864
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Mandlova bb
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Mandlova bb
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca