Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800B0D453G80EIA29
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.07.2022
Datum obnove LEI oznake 08.07.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 10.06.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta MPD Tvornica pumpi dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 010001067
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Petra Preradovića 73
Poštanski broj 43500
Grad DARUVAR
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Petra Preradovića 73
Poštanski broj 43500
Grad DARUVAR
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca