Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800B0A13O72VTYB19
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 18.04.2023
Datum obnove LEI oznake 18.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 08.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA "WVP FUND MANAGEMENT" AD PODGORICA
Identifikator subjekta u registru 40009854
Naziv registra Central Registry of Business Entities
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Crna Gora
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Central Registry of Business Entities (RA000455)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ULICA SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 32
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ULICA SERDARA JOLA PILETIĆA BR. 32
Poštanski broj 81000
Grad Podgorica
Država Crna Gora

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer pravni subjekti koji imaju kontrolu ne podliježu konsolidaciji
Referenca