Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800B07E7J79N0K659
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 19.07.2022
Datum obnove LEI oznake 19.07.2023
Datum zadnjeg ažuriranja 19.07.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta LIM SAMOBOR društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Identifikator subjekta u registru 080366127
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Nikole Šubića Zrinskog 16B
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Nikole Šubića Zrinskog 16B
Poštanski broj 10430
Grad Samobor
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca