Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0Z6W1M4DQA924
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 14.07.2022
Datum obnove LEI oznake 14.07.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 20.06.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta VARAŽDINSKE VIJESTI dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 070059031
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa ULICA FRANA SUPILA 7b
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa ULICA FRANA SUPILA 7b
Poštanski broj 42000
Grad VARAŽDIN
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca