Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0T6UZBEYSUH42
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 26.07.2019
Datum obnove LEI oznake 26.07.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 23.03.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta FUTURE CONSULTING društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge
Identifikator subjekta u registru 040398351
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Get 2
Poštanski broj 51500
Grad Krk
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Get 2
Poštanski broj 51500
Grad Krk
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca