Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0S9QDGEWA8L39
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 04.04.2017
Datum obnove LEI oznake 04.04.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 25.03.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ČATEKS, dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju
Identifikator subjekta u registru 070016015
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Zrinsko -Frankopanska 25
Poštanski broj 40000
Grad Čakovec
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Zrinsko -Frankopanska 25
Poštanski broj 40000
Grad Čakovec
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca