Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0N7DIAEUEDU63
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 26.05.2021
Datum obnove LEI oznake 26.05.2024
Datum zadnjeg ažuriranja 25.05.2023

Podaci o subjektu

Naziv subjekta GROMEL elektrotehnika društvo s ograničenom odgovornošću
Identifikator subjekta u registru 080081264
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zagrebačka 9
Poštanski broj 10450
Grad Jastrebarsko
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zagrebačka 9
Poštanski broj 10450
Grad Jastrebarsko
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca