Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0MFH2NTXIK650
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 20.12.2018
Datum obnove LEI oznake 20.12.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 20.12.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta AUCTOR KAPITAL, društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge
Identifikator subjekta u registru 080420313
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Dežmanova 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Dežmanova 5
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca