Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0K4ZKW9I6YA14
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 30.07.2018
Datum obnove LEI oznake 30.07.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 30.07.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta TISKARA ZELINA dioničko društvo
Identifikator subjekta u registru 080158847
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Katarine Krizmanić 1
Poštanski broj 10380
Grad Sveti Ivan Zelina
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Katarine Krizmanić 1
Poštanski broj 10380
Grad Sveti Ivan Zelina
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca