Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0K2X10SDYBQ91
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 08.02.2019
Datum obnove LEI oznake 08.02.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 08.02.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta UVALA BOROVA PODACA d.o.o. za hotelijerstvo i turizam
Identifikator subjekta u registru 060262788
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Zrinsko Frankopanska 2
Poštanski broj 21320
Grad Baška Voda
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Zrinsko Frankopanska 2
Poštanski broj 21320
Grad Baška Voda
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca