Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0C5FTKGLBVS68
Status registracije Povučen
Datum prve registracije 03.07.2018
Datum obnove LEI oznake 03.07.2020
Datum zadnjeg ažuriranja 05.12.2022

Podaci o subjektu

Naziv subjekta IE - NEKRETNINE dioničko društvo za poslovanje nekretninama
Identifikator subjekta u registru 080775134
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Nije aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Oznaka pravnog nasljednika ["54930046RT4B6IZJAL08"]
Naziv pravnog nasljednika ["HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo"]
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -
Razlog isteka subjekta Prestanak postojanja

Adresa pravnog oblika

Adresa Koturaška 51
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Koturaška 51
Poštanski broj 10000
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800E0EA7HKYF0PS06
Vrsta veze Direktna matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.05.2011 - 08.07.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 19.06.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 5.12.2022. 9:02:08

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 747800E0EA7HKYF0PS06
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 13.05.2011 - 08.07.2020
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 19.06.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 5.12.2022. 9:02:08