Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A0B4R993KAST39
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 07.12.2017
Datum obnove LEI oznake 02.01.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 29.12.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta RS SYNERGIA d.o.o. za savjetovanje i usluge
Identifikator subjekta u registru 080787625
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa BRDOVEČKA 26
Poštanski broj 10290
Grad ZAPREŠIĆ
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa BRDOVEČKA 26
Poštanski broj 10290
Grad ZAPREŠIĆ
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca