Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A06A5DO8MVHB10
Status registracije Istekao
Datum prve registracije 21.06.2018
Datum obnove LEI oznake 21.06.2019
Datum zadnjeg ažuriranja 21.06.2018

Podaci o subjektu

Naziv subjekta HERZ d. d. za osposobljavanje kandidata za vozače i tehnički pregled vozila, Požega, Sv. Roka 2
Identifikator subjekta u registru 050003581
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Dioničko društvo (LUMA)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Svetog Roka 2
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Svetog Roka 2
Poštanski broj 34000
Grad Požega
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Matica nema izdanu LEI oznaku
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
RR
LEI oznaka matice 3157003OO9IA06S5FS61
Vrsta veze Krajnja matica društva
Razdoblje povezanosti između subjekta i matice 14.06.2018 -
Računovodstveno razdoblje 01.01.2017 - 31.12.2017
Razdoblje objave dokumenata 28.02.2018 -
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Zadnje ažuriranje zapisa 26.11.2020 15:34:05