Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A03DTT7MJUNR68
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 01.09.2015
Datum obnove LEI oznake 01.09.2021
Datum zadnjeg ažuriranja 18.08.2020

Podaci o subjektu

Naziv subjekta BOSNA REOSIGURANJE DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
Identifikator subjekta u registru 65-02-0010-14
Naziv registra Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini
Pravni oblik subjekta ()
Pravna nadležnost Bosna i Hercegovina
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Registri poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (RA000034)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Ulica Zmaja od Bosne broj 74
Poštanski broj 71000
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Ulica Zmaja od Bosne broj 74
Poštanski broj 71000
Grad Sarajevo
Država Bosna i Hercegovina

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer nema osoba koje imaju kontrolu
Referenca