Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 747800A01CAE4FT9JN09
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 11.09.2015
Datum obnove LEI oznake 26.02.2025
Datum zadnjeg ažuriranja 31.05.2024

Podaci o subjektu

Naziv subjekta METAL PRODUCT d.o.o. za proizvodnju elektro opreme
Identifikator subjekta u registru 080061751
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta Općenita
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Đačka 70
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Đačka 70
Poštanski broj 10020
Grad Zagreb
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca