Pokreni izazov podataka

Prikaz LEI detalja

Podaci o oznaci

LEI 74780090VEGF1GRG8370
Status registracije Izdan
Datum prve registracije 08.04.2020
Datum obnove LEI oznake 08.04.2022
Datum zadnjeg ažuriranja 11.03.2021

Podaci o subjektu

Naziv subjekta ORBIS društvo s ograničenom odgovornošću
Identifikator subjekta u registru 070022293
Naziv registra Sudski registar
Pravni oblik subjekta Društvo s ograničenom odgovornošću (OQWO)
Pravna nadležnost Hrvatska
Status subjekta Aktivan
Vrsta subjekta nije primjenjivo
Vezani subjekt -
LEI vezanog subjekta -
Potvrđeno kod Sudski registar (RA000156)
Tip valjanosti potpuno potvrđeno kod registra
Datum isteka subjekta -

Adresa pravnog oblika

Adresa Braće Radića 90
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Adresa sjedišta subjekta

Adresa Braće Radića 90
Poštanski broj 42000
Grad Varaždin
Država Hrvatska

Zapisi o povezanosti

Direktna matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Direktna računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca

Krajnja matica društva

Pokreni izazov podataka
REPEX
Vrsta izuzetka Krajnja računovodstvena matica
Razlog izuzeća Ne postoji matica jer je kontrola nad subjektom ostvarena od strane fizičke osobe
Referenca